Aktørerne
Tango Your Team

Stacks Image 40
Saul Zaks
Dirigent

“The Tango Soul – en personlig historie og et eksperimenterende orkester”

Den argentinske dirigent Saul Zaks er drivkraften bag Tango Work/Life og introducerer de forskellige indlæg på kurset. Saul Zaks fortæller sin personlige historie og dirigerer “La Fundación” på Tango Your Team Plus.

“La Fundación” er det første dansk-argentinsk avantgarde tango orkester i Danmark. Musikerne i La Fundación ”voksede op” i Saul Zaks´ ensembler som musikkonservatoriestuderende. De lærte den originale spilleteknik i den klassiske- og den avantgarde tango stil i Argentina hos argentinske mestre, levende legender som La Fundación i dag spiller sammen med.

Saul Zaks om tangoens sjæl og Tango Work/Life:
“Som mange andre kunstarter opstod også tangoen som et undergrunds- fænomen, der imødekom et socialt behov for med tiden at kulminere og udkrystallisere sig i et kunstnerisk, æstetisk faktum.
Tangoen er det daglige mods æstetik, skridt for skridt. Det politisk ukorrekte og det utilregneliges æstetik. Aktørerne i dette Tango Work/Life går frygtløst til værks, dyrker ikke nostalgiske stereotyper, men kigger fremad.

Tango Work/Life er avantgarde, der skubber til grænserne.”

Om Saul Zaks

Education
Conducting studies at The Jerusalem Academy of Music & Dance, Israel, with Prof. Mendi Rodán. Diploma in musical theory, history of western music and conducting from the Danish National Academy of Music. Conducting studies with Prof. Jorma Panula, Jin Wang and Andrew Parrott.

Principal engagements
Conductor of the Jerusalem Kaprizma Ensemble for Contemporary Music and the Jerusalem Academy of Music Ensemble for Contemporary Music.

Guest conductor for The Danish Radio Choir.

Lecturer at the Musicology Institute, University of Copenhagen and at the Danish National Academy of Music. Founder of the University of Southern Denmark Symphony Orchestra. Conductor of the University of Southern Denmark Chamber Choir. Guest professor in choral conducting at the University of Buenos Aires, Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Conservatorio Nacional de Bolivia, Universidad Federal de Rio de Janeiro and Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.

Stacks Image 52
Søren Kjær
Mental styrketræner Coach & Hypnoterapeut
www.xcoach.dk
www.xmind.dk
“The Tango Mind – om at turde finde dit potentiale og nå dine mål”

Søren Kjær arbejder med mentalitet. Vores tanker, overbevisninger og regler skaber den virkelighed vi vælger at være i.

"Jeg tror på, at vi lærer med både hoved og krop. At sammenkoble noget så livsbekræftende, så nærværende og så intens som tango i arbejdet med mentalitet er helt enestående og unikt."

I Tango your Mind får du indsigt og værktøjer, der giver dig helt nye muligheder til at være og være i et team - både når du er på arbejdet og når du er hjemme.

Tango er nærvær, fokus, intensitet, kreativitet - elementer som et stærkt team i virksomheden har brug for. I Tango your Mind integreres elementerne fra dansen og fra tango i den måde du indgår i dit team på - som medarbejder og som leder.

Indhold/tema
I Tango your Mind arbejder vi med:
Kommunikation: hvad er mit kommunikations-sprog, og hvordan bruger jeg det til at løfte og anerkende?  
Relationer: hvad er min rolle og hvordan læser jeg andres?  
Mål og forhindringer: hvad er dit mål og hvad forhindrer dig, egentlig?  
Regler og overbevisninger: lader du dine regler og overbevisninger stå i vejen for dig selv?  
Potentiale: udnytter du dit fulde potentiale?

Om Søren Kjær
"Jeg har altid arbejdet med min egen mentalitet i tro på, at jeg selv kan skabe det jeg ønsker".

Sørens baggrund er 30 års erfaring med iværksætteri, drift af virksomheder, ledelse og udvikling, elitesport, personlig udvikling m.v.

Troen på at kunne nå de mål han ønsker og finde løsninger på de forhindringer, der dukker op, har bl.a. medført:
• 30 år med egne virksomheder, bl.a. reklamebureau, forlag, IT, Coaching m.v.
• Certificeret uddannelser som Business- og Lifecoach
• Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut
• Underviser og Mentorcoach for Sofia Manning/Manning Inspire
• Pilot, nordisk mester i kunstflyvning
• Jagerpilot
• Kampsport på eliteniveau
Søren Kjær arbejder i dag som coach, facilitator, foredragsholder og hypnoterapeut i egen virksomhed.
Stacks Image 58
Lothar Friis
Coach og foredragsholder

“Ved at beskæftige sig med tango, kan man udleve konflikter og frustrationer og forbedre sin følelsesmæssige intelligens og samarbejdsevne.”

På denne workshop får deltagerne kropslige og musiske erfaringer af intellektuelt forståede principper bag godt leder- og følgeskab. Deltagerne skærper deres opmærksomhed omkring kontakt, nærvær, grænser, ansvarsfordeling og dialog og får indsigt i sammenhængen mellem bevidsthed, intention, beslutning og handling.

Indhold/tema
Lothar Friis vil fortælle om at arbejde eksperimentalt og oplevelsesorienteret i en samarbejdsrelation, hvor man kan få meget konkrete og personlige tilbagemeldinger på de lovmæssigheder, der er i spil, når mennesker skal udvikle sig i hænderne på andre mennesker.
Stacks Image 64
Mette Kroier
Psykolog

“Vi skal i ledelse, som i dans, tilpasse os vores partners personlighed og “tekniske” kompetencer, så der opstår balance imellem tryghed og eventyr”

Ved at beskæftige sig med tango som redskab for personlig udvikling, kan man afdække forudindtagede forestillinger om sig selv og andre. Kender man sine stærke sider og de sider, hvor man har en udfordring foran sig, bliver man bedre til at håndtere konflikter.

Der bliver mulighed for at udvikle den følelsmæssige intelligens og samarbejdsevne. Det gælder i livet, som i tango, om at turde byde op til “dans” med risiko for afvisning, men som udgangspunkt med en tro på, at man selv har noget at byde ind med.

Indhold/tema
Vi vil arbejde med de 4 arketyper ud fra de personlighedsanalyser, man i dag bruger indenfor bla. rekrutering og teamsammensætning. Uanset om vi deler typerne op ifølge analyser som Enneagram, Myers Briggs, DISC, MBTI eller Belbin, så er det Jungs arketyper grundlaget for dem alle. Ved vi hvilken type vi er, ved vi også lidt om hvilke områder der kan være en udfordring for os.

Vi vil i tangoen opleve, at det vi har let ved, hænger sammen med de følelser der er knyttet til den type vi grundlæggende ligner mest. Kender vi vores arketype, kender vi også vores modsætning og dermed også vores udviklingspunkt.

Ser vi på tangoens rolleopdeling i forhold til ledelse, så handler det om at påtage sig den rolle, man er blevet sat til at udføre. Vælger vi f.eks. at svinge imellem at blive ledt og lede i virksomhedssammenhæng, vil dette efter kort tid være ensbetydende med usikkerhed i organisationen, og ingen vil føle sig trygge ved at “danse” med dig. Derfor er rolleansvarlighed noget af det vi kommer til at se nærmere på.

Det er bevist at hjernen ved improvisation af musik og dans, slukker for de områder, som hindrer selvudfoldelse og skruer i stedet op for de områder i hjernen, som lader selvudfoldelsen leve fuldt ud. Når vi er midt i den kreative leg og improvisation som tango er, kan det beskrives som et af de unikke og få øjeblikke, som man kan kalde for lykke.

Kan vi blive bedre til at opsøge og skabe disse stunder, vil vi blive endnu bedre udgaver af os selv, med større ro, overblik samt et mere stabilt personligt udtryk.

Om Mette Kroier
Mette Kroier er uddannet psykolog fra Århus universitet i 2001. Mette har de sidste 7 år været selvstændig i eget firma (Psykologhuset Kroier) hvor hun primært har arbejdet med mennesker i krise. Ligeledes har hun været tilknyttet VIA university som underviser og eksaminator i psykologi. Hun har i tre år fungeret som underviser og supervisor for sagsbehandlere indenfor syge-dagpenge områder i Århus kommune. Mette er tilknyttet Dansk Krisekorps samt PID (Personalrchefer i Danmark) og har skrevet bogen Flyskræk og holder foredrag indenfor sine psykologiske virkefelter.
Aktørerne
Tango Your Life
Stacks Image 151
Paulo Russo &
Katrine Krog Russo

Pianist og kunstner
www.paolorusso.com
www.katrinekrogrusso.com
www.zina.dk
“En fortælling om livet, når det bliver sat på spidsen”

En fortælling fra Paolo og Katrines liv – Paolos møde med bandoneonen tæt sammenvævet med Katrines møde med kræften er en fortælling om livet, vores dødelighed, det vi vælger og det vi ikke selv får lov at bestemme, og ikke mindst hvad vi vil og kan bruge det hele til.

Med udgangspunkt i Arun Sharmas dokumentarfilm ”The Illogical instrument” får vi et indblik i Paolo Russo og Katrine Krog Russos liv og udfordringer i efteråret 2001 – hvor Paolos møde med bandoneon’en - tangoens sande sjæl, og Katrines møde med den uforklarlige og urimelige kræftsygdom – dødens nærvær og kampen for overlevelse, faldt sammen og blev sært sammenspundne i deres fælles kærlighed og liv. Her 11 år senere møder vi igen Paolo og Katrine og genfinder energien fra den periode i deres liv i den musik de i dag skriver og spiller sammen. Efter filmen vil der blive tid til lidt musik og en snak om indslagets temaer.

Om Paolo Russo
Paolo Russo er et velkendt ansigt på den danske og internationale jazz scene, hvor han gennem de sidste 16 år som pianist og fra 2001 også som bandoneonist har grebet os og ladet os følge ham med ind i hans unikke musikalske univers, som er en rejse igennem italienske dufte, klassiske toner, frie rytmiske improvisationer, nutids lyd med et ekko af argentinsk tango.

Om Katrine Krog Russo
Katrine Krog Russo lever i dag det hun selv betegner som et dobbeltliv. Dobbelt både i kraft af hendes kreative alter-ego, Zina Zinetti, som helst udfolder sig i ord og musik, men også i forhold til hendes arbejde som administrationschef hos CBS-SIMI Executive, hvor hun til fulde får afløb for sine koordinerende, strukturerende og ledende evner.

Katrine Krog Russo og Paolo Russos seneste fælles kreative projekt er en duo hvor de skriver musikken sammen – sange på dansk spillet lige fra hjertet, kun bandoneon og stemme. Det er en unik kombination – de danske ord, de smukke nordisk klingende melodilinjer og så bandoneonen, som er bedst kendt fra den argentinske tango, men som har rødder tilbage i den tyske folkemusik og kirke. Katrine synger med klar og uprætentiøs stemme, uden unødige dekorationer – det passer perfekt til de smukke simple melodier og kombineret med Paolos rytmiske uddannelse og italienske rødder, når musikken dig uden filter.

Stacks Image 159
Juan Hein
Fotograf

"The hope as a must..."
Betagende fotografier!


Ved FRAME YOUR TANGO, vil Juan forholde sig til Det melankolske billede. Oplev en præsentation af fotografier fra Argentina og en visuel kultur, men også med stærke referencer til den danske måde at udvikle og forstå den visuelle verden. Hein vil vise sine værker og dele sine tanker om, hvilken slags af følelser hans billeder blandes med og hvorfor det er vigtigt.
Juan (Piet Heins barnebarn) har boet i Danmark i syv år og kommer fra en traditionel dansk familie bosat i Argentina. Hans fotografier har altid i en eller anden forstand krydset tangoens stemning.

Om Juan Hein
Juan Hein was born in Buenos Aires, Argentina, in 1971. Coming from a Danish father and an Argentinian mother, a chemist and a lawyer, a protestant and a catholic, a non-political engaged person and a young activist during the 70’s, he decided to study law, theatre, photography and public communications at his early twenties. He worked as a journalist, photographer and photo editor, founded two magazines and started a photography school in his home town in 2003. In 2006 he got the chance to come to Denmark to study an International Program in Photojournalism, at the Journalisthøjskole in Århus, and then he moved to Copenhagen and stayed to live in his father’s land.

Stacks Image 174
Signe Gjesing
Cand. mag. og musiker

Martin Zerlang
Professor

Peter Madsen
Professor

Foredraget går tæt på billedsproget i nogle af de mest populære tangotekster fra første halvdel af det 20. århundrede og viser blandt andet, hvordan personifikation er med til at give liv til byrummet, bandoneonen eller sjælen, og hvordan kvinden, kærligheden og andre temaer beskrives i tangoens billedsprog.
Den argentinske tangos poesi har et rigt og vidunderligt billedsprog, som er en vigtig del af tangoens intense udtryk og særlige karakter. Billedsproget er med til at understrege og farve tangopoesiens stemninger og betydninger.
Martin Zerlang, Peter Madsen og Signe Gjesing præsenterer bogen ”Strejftog i Buenos Aires”. I præsentationen vil de kombinere en bred kulturhistorisk introduktion til Buenos Aires med signalementer af Tango-poesien.

Om Peter Madsen
Professor ved Københavns Universitet

Om Martin Zerlang
Professor ved Københavns Universitet

Om Signe Gjesing
Kontrabassist uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium og er cand.mag. fra Aarhus Universitet i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur. Signe Gjesing har skrevet speciale om billedsprogets rolle i tangopoesi og medvirket i forskellige musikalske sammenhænge, men særligt brænder hun for den argentinske tango. Signe arbejder som musiker, komponist og underviser.

Kunstneriske og kulinariske indslag
Stacks Image 180
Tango Dans / Tango Fusion


“Danseundervisning og show – mellem intuition og rationalitet...”

Vi har inviteret to dansere fra Argentina til Tango Work/Life for at optræde og lave tangoundervisning for deltagerne. Undervisningen henvender sig til alle – uanset niveau. Indslaget afsluttes med et Tango-show som er åbent for gæster udefra er tænkt som en festligt punktum på workshoppen.

Oplevelser med sansefuld dans som tango kan styrke vægten i den evige vippen mellem intuition og rationalitet og sikre den fine balance mellem krop og intellekt. Dans kan give os en følelse af fællesskab, af at være en del af en fælles krop og noget større end os selv. Og vi kan godt lide at blive inkluderet!
Stacks Image 188
Gustavo Cordes
Kok

"THE TANGO TASTE er en gastronomisk helhedsoplevelse der giver en indføring i tangoens fascinerende kultur, identitet og mangfoldighed."

“THE TANGO TASTE er en gastronomisk helhedsoplevelse der giver en indføring i tangoens fascinerende kultur, identitet og mangfoldighed.”

Tango er lidenskab, temperament, erotik, kærlighed, nærhed, leg og improvisation. Tango er dans, poesi, litteratur, film og kultur. Tango er det sanselige måltid.

Argentina er vokset op som en fusion af kulturer, ligesom Tango, sådan en opvækst har selvfølgelig sat sine spor indenfor madkulturen. Det giver os mulighed for at blande madkulturer fra hele verden, men selvfølgelig med et Argentinsk pift og de særlige råvarer vi har til rådighed.

Præget af tangoens improviserende natur pirres alle sanser og forenes i en symfoni af smag, duft og farver. Alt kan ske og ét er sikkert, det bliver en kulinarisk tangooplevelse ud over det sædvanlige.